فرم های قالب دار

نام محصول تیراژ قیمت چاپ معمولی تحویل چاپ معمولیسایز فایل
لیوان کاغذی 360 سی سی 100035300010روزهطبق راهنما
لیوان کاغذی200 سی سی 10002950009روزهطبق راهنما
لیوان کاغذی 200 سی سی 500013250009روزهطبق راهنما
پاکت سی دی معمولی 100054600015روزهطبق راهنما
پاکت سی دی فانتزی (گلاسه یووی )100074000015روزهطبق راهنما
پاکت سی دی فانتزی (سلفون مات)100074800015روزهطبق راهنما
لیبل سی دی (با پوشش یووی )100039000015روزهطبق راهنما
فولدر A4(گلاسه 300 گرم سلفون مات یا براق)100021350009روزهطبق راهنما
جا کارتی (گلاسه 300 گرم سلفون مات )10004490009روزهطبق راهنما
آهنربایی با قالب طرح شما 1000**طبق راهنما
سلفون قالبدار10008200012روزهطبق راهنما

Shop By Department