لیست قیمت انواع تراکت و چاپ تراکت در سینا طرح

در زیر میتوانید لیست قیمت انواع تراکت را مشاهده کنید . در خصوص چاپ تراکت با سیناطرح تماس بگیرید . ما مناسب ترین تعرفه و بالاترین کیفیت را به شما ارائه میکنیم ، سیناطرح نزدیک ترین چاپخانه به شماست .

چاپ تراکت و فلایر نوعی از ابزار تبلیغاتی است که معمولا به وسیله چاپ افست یا چاپ ریسو ، چاپ میشود . در حقیقت بهترین ابزار برای معرفی کوتاه خدمات و محصولات یا لیست قیمت و نکات تمایز دهنده شما نسبت به همکاران یا رقبا تراکت است ، تراکت ها معمولا ابعادی در اندازه های A4 , A5 , B4 , B5 ,B6 چاپ میشود . بنابراین دارای قیمت مناسبی است . چاپ تراکت معمولا به صورت 4 رنگ انجام میشود ، اما اگر دوست داشته باشید میتوانید در حالت های 3 رنگ ، 2 رنگ یا تک رنگ در چاپ ریسو انجام دهید . شاید بخاطر این که تمایل دارید کمتر از 4 رنگ داشته باشید البته غیر از حالت یک رنگ مشکی که با دستگاه چاپ ریسو انجام میشود در سایر موارد اگر شیت اختصاصی ببندید و زینک اختصاصی درست کنید کمی برای شما به صرفه تر است که در خصوص این حالت باید با دفتر سینا طرح تماس بگیرید تا برای شما محاسبه شود

تراکت تحریر 80 گرم

نام محصول تیراژیکرو/دوروقیمت چاپ معمولی تحویل چاپ معمولی سایز فایل
تراکت تحریر 80 گرم A41000عددییکرو 1940007روزه290-200میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A41000عددیدورو2620007روزه290-200میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A42000عددییکرو3240007روزه290-200میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A42000عددیدورو4020007روزه290-200میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A45000عددییکرو6940007روزه290-200میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A45000عددیدورو7820007روزه290-200میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A51000عددییکرو970007روزه200-145میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A51000عددیدورو1310007روزه200-145میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A52000عددییکرو1620007روزه200-145میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A52000عددیدورو2010007روزه200-145میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A55000عددییکرو3470007روزه200-145میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A55000عددیدورو3910007روزه200-145میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A61000عددییکرو490007روزه145-100میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A61000عددیدورو660007روزه145-100میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A62000عددییکرو810007روزه145-100میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A62000عددیدورو1010007روزه145-100میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A65000عددییکرو1740007روزه145-100میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم A65000عددیدورو1960007روزه145-100میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B41000عددییکرو3020007روزه340-240میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B41000عددیدورو4330007روزه340-240میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B42000عددییکرو4860007روزه340-240میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B42000عددیدورو6310007روزه340-240میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B45000عددییکرو10210007روزه340-240میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B45000عددیدورو11910007روزه340-240میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B51000عددییکرو1510007روزه240-170میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B51000عددیدورو2170007روزه240-170میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B52000عددییکرو2430007روزه240-170میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B52000عددیدورو3160007روزه240-170میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B55000عددییکرو5110007روزه240-170میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B55000عددیدورو5960007روزه240-170میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B61000عددییکرو760007روزه170-120میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B61000عددیدورو1080007روزه170-120میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B62000عددییکرو1220007روزه170-120میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B62000عددیدورو1580007روزه170-120میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B65000عددییکرو2550007روزه170-120میلی متر
تراکت تحریر 80 گرم B65000عددیدورو2980007روزه170-120میلی متر

تراکت تحریر 80 گرم ایرانی و گلاسه 170 گرم

نام محصول تیراژیکرو/دوروقیمت چاپ معمولی تحویل چاپ معمولیسایز فایل
تراکت گلاسه 170 گرم A42000عددییکرو5790009روزه290-200میلی متر
تراکت گلاسه 170 گرم A42000عددیدورو6780009روزه290-200میلی متر
تراکت گلاسه 170 گرم A44000عدییکرو10630009روزه290-200میلی متر
تراکت گلاسه 170 گرم A44000عددیدورو11720009روزه290-200میلی متر
تراکت گلاسه 170 گرم A52000عددییکرو2900009روزه145-200میلی متر
تراکت گلاسه 170 گرم A52000عددیدورو3390009روزه145-200میلی متر
تراکت گلاسه 170 گرم A54000عددییکرو5320009روزه145-200میلی متر
تراکت گلاسه 170 گرم A54000عددیدورو5860009روزه145-200میلی متر
تراکت گلاسه 170 گرم A62000عددییکرو1450009روزه145-100میلی متر
تراکت گلاسه 170 گرم A62000عددیدورو1700009روزه145-100میلی متر
تراکت گلاسه 170 گرم A64000عددییکرو2660009روزه145-100میلی متر
تراکت گلاسه 170 گرم A64000عددیدورو2930009روزه145-100میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A41000عددییکرو1470009روزه290-200میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A41000عددیدورو2150009روزه290-200میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A42000عددییکرو2300009روزه290-200میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A42000عددیدورو3080009روزه290-200میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A45000عددییکرو4590009روزه290-200میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A45000عددیدورو5460009روزه290-200میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A51000عددییکرو740009روزه145-200میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A51000عددیدورو1080009روزه145-200میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A52000عددییکرو1150009روزه145-200میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A52000عددیدورو1540009روزه145-200میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A55000عددییکرو2300009روزه145-200میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A55000عددیدورو2730009روزه145-200میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A61000عددییکرو370009روزه145-100میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A61000عددیدورو540009روزه145-100میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A62000عددییکرو580009روزه145-100میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A62000عددیدورو770009روزه145-100میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A65000عددییکرو1150009روزه145-100میلی متر
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم A65000عددیدورو1370009روزه145-100میلی متر

تراکت 135 گرم گلاسه

نام محصول تیراژیکرو/دوروقیمت چاپ معمولی تحویل چاپ معمولیسایز فایل
تراکت گلاسه 135 گرم A41000عددییکرو2250009روزه290-200میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A41000عددیدورو2910009روزه290-200میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A42000عددییکرو 3890009روزه290-200میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A42000عددیدورو4640009روزه290-200میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A45000عددییکرو8620009روزه290-200میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A45000عددیدورو9460009روزه290-200میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A51000عددییکرو1130009روزه200-145میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A51000عددیدورو1460009روزه200-145میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A52000عددییکرو1945009روزه200-145میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A52000عددیدورو2320009روزه200-145میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A55000عددییکرو4310009روزه200-145میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A55000عددیدورو4730009روزه200-145میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A61000عددییکرو 560009روزه145-100میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A61000عددیدورو730009روزه145-100میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A62000عددییکرو970009روزه145-100میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A62000عددیدورو1160009روزه145-100میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A65000عددییکرو2160009روزه145-100میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم A65000عددیدورو2370009روزه145-100میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم B41000عددییکرو3600009روزه340-240میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم B41000عددیدورو4920009روزه340-240میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم B42000عددییکرو6030009روزه340-240میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم B42000عددیدورو7490009روزه340-240میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم B45000عددییکرو13150009روزه340-240میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم B45000عددیدورو14850009روزه340-240میلی متر
تراکت گلاسه 135گرم B51000عددییکرو1800009روزه240-170میلی متر
تراکت گلاسه 135گرم B51000عددیدورو2460009روزه240-170میلی متر
تراکت گلاسه 135گرم B52000عددییکرو3020009روزه240-170میلی متر
تراکت گلاسه 135گرم B52000عددیدورو3750009روزه240-170میلی متر
تراکت گلاسه 135گرم B55000عددییکرو6580009روزه240-170میلی متر
تراکت گلاسه 135گرم B55000عددیدورو7430009روزه240-170میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم B6 1000عددییکرو900009روزه170-120میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم B6 1000عددیدورو1230009روزه170-120میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم B6 2000عددییکرو1510009روزه170-120میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم B6 2000عددیدورو1870009روزه170-120میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم B6 5000عددییکرو3290009روزه170-120میلی متر
تراکت گلاسه 135 گرم B6 5000عددیدورو3710009روزه170-120میلی متر

تراکت کرافت 80 گرم

نام محصولتیراژیکرو/ دوروتحویلقیمتسایز فایل
تراکت کرافت 80 گرم A41000یکرو7روزه169000200-290میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A41000دو رو7روزه238000200-290میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A42000یکرو7روزه275000200-290میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A42000دو رو7روزه353000200-290میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A45000یکرو7روزه571000200-290میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A45000دو رو7روزه658000200-290میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A51000یکرو7روزه85000145-200میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A51000دو رو7روزه119000145-200میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A52000یکرو7روزه138000145-200میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A52000دو رو7روزه177000145-200میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A55000یکرو7روزه286000145-200میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A55000دو رو7روزه329000145-200میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A61000یکرو7روزه42000100-145میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A61000دو رو7روزه60000100-145میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A62000یکرو7روزه69000100-145میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A62000دو رو7روزه88000100-145میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A65000یکرو7روزه143000100-145میلی متر
تراکت کرافت 80 گرم A65000دو رو7روزه165000100-145میلی متر

نمونه های #چاپ_تراکت و طراحی تراکت و نمونه تراکت

در زیر برخی از نمونه های طراحی تراکت ( نمونه طرح تراکت ) و نمونه تراکت های اجرا شده را جهت مشاهده شما و گرفتن ایده و ذهنیت و خلاصه هرچیزی که برای طراحی تراکت برندتون نیاز دارید رو میتونید پیدا کنید .

در سینا طرح محصولات تبلیغاتی از جنس کرافت ( کاغذ کاهی قابل چاپ و مناسب برای چاپ ) طراحی و ارائه میشوند . #چاپ_تراکت کرافت هم جزء محصولات کرافت سینا طرح محسوب میشود و در سینا طرح میتوانید خدمات #چاپ و طراحی تراکت کرافت را دریافت کنید . عمچنین در بخش لیست قیمت میتوانید لیست قیمت تراکت کرافت را دریافت کنید . در کل شما میتوانید تراکت مورد نیاز خود را در جنس های تحریر ، گلاسه و کرافت و در گرماژ های مختلف تهیه کنید و به عنوان خدمات جانبی میتوانید برای آن UV موضعی یا روکش سلفون یا … سفارش دهید البته مجددا برای محاسبه هزینه این موارد حتما باید با کارشناسان سینا طرح مشورت کرده و تماس بگیرید . و یا میتوانید از وب سایت #چاپ آنلاین پرینت سیناطرح خدمات مورد نظر خود را به صورت آنلاین خرید کنید + درگاه پرداخت ایمن بانکی

سینا طرح

Shop By Department